1. لیلی طباخیان , علیرضا حدادیان , علیرضا پویا , نوع شناسی مصرف کنندگان پوشاک برند بر اساس سبک تصمیم گیری خرید , مدیریت بازرگانی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۳۵۳-۳۷۴
 2. محمدرضا کریمی , مهدی طالب پور , علیرضا حدادیان , تدوین مدل رفتار هوادار در حمایتگری ورزشی , تحقیقات بازاریابی نوین , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۱۸۹-۲۰۲
 3. علی صنایعی , علیرضا حدادیان , امیر حسین باقریه مشهدی , بررسی الگوی وفاداری مشتریان در فروشگاه های زنجیره ای ایران , تحقیقات بازاریابی نوین , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۱۴۹-۱۶۸
 4. علیرضا حدادیان , زهره محمدزاده , بررسی اثر تعارض کار - خانواده بر فرسودگی شغلی با اثر واسط سرمایه روانشناختی دربین کارکنان بانک های دولتی شهرستان گناباد , پژوهش نامه مدیریت تحول , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۱۳۵-۱۵۸
 5. علیرضا حدادیان , حسنا رحیمی زاده , میر ابراهیم اصفهانی , بررسی عوامل مؤثر بر خرید ناگهانی در فروشگاه های زنجیره ای مشهد - مطالعه موردی فروشگاه زنجیره ای پروما , تحقیقات بازاریابی نوین , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۷۱-۸۴
 6. علیرضا حدادیان , امیر حسین باقریه مشهدی , فاطمه هنرور باوجدان , عوامل موثر رفتاری بر پذیرش خرید اینترنتی در صنعت هواپیمایی , مطالعات مدیریت گردشگری , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۲۳-۴۶
 7. علیرضا حدادیان , امیر حسین باقریه مشهدی , بررسی عوامل تعیین کننده در تمایل به خرید اینترنتی بلیط شرکت های هواپیمایی , تحقیقات بازاریابی نوین , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲, صفحه ۱۳۷-۱۵۲
 8. علیرضا حدادیان , مجتبی کفاشان کاخکی , تورج غلامشاهی , یاسر آسمان دره , پیش شرط ها و پیامد های وفاداری کاربران به موتور های جستجو: طراحی الگوی وفاداری کاربران ایرانی , تحقیقات بازاریابی نوین , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۲۵-۴۶
 9. محمد لگزیان , علیرضا حدادیان , مجتبی کفاشان کاخکی , یاسر آسمان دره , بررسی ادراک دانشجویان از خدمات الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی: پژوهشی بر مبنای نظریه رفتار برنامه ریزی شده آجزن , پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱, صفحه ۳۳۳-۳۵۰
 10. علیرضا حدادیان , مجتبی کفاشان کاخکی , یاسر اسمان دره , فاطمه رضائی زاده ملا , حسنیه احسانی , پیش شرط ها و پیامدهای وفاداری مراجعان کتابخانه ها : طراحی الگوی وفاداری مراجعان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی , پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۱-۲۰
 11. بهرام رنجبریان , مجید رشید کابلی , علی صنایعی , علیرضا حدادیان , تحلیل رابطه بین ارزش درک شده، کیفیت درک شده، رضایت مشتری و قصد خرید مجدد در فروشگاه های زنجیره ای تهران , مدیریت بازرگانی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۵۵-۷۰
 12. مجتبی کفاشان کاخکی , علیرضا حدادیان , یاسر اسمان دره , پیش شرط های توصیه و تبلیغ کلامی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی: طراحی الگوی تبلیغ کلامی مراجعان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی , کتابداری و اطلاع رسانی , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷, صفحه ۱۷۱-۱۸۵
 13. علیرضا حدادیان , یاسر آسمان دره , محمدحسین همایونی راد , تعیین عوامل اثرگذار و اندازه گیری رضایت دانشجویان از خدمات خوابگاه ها (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) , مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۱۱۱-۱۲۵
 14. سعیده کتابی , اصغر حق شناس , علیرضا حدادیان , انتخاب چند معیاره تامین کنندگان با استفاده ازAHP فازی , مطالعات مدیریت صنعتی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۲, صفحه ۷۳-۹۶
 15. سعید مرتضوی , علیرضا حدادیان , سنجش و تعیین شاخص رضایتمندی مشتریان واسط (توزیع کنندگان) با روش ترکیبی CSM و شاخص CSI (مطالعه موردی: شرکت شهد ایران) , چشم انداز مدیریت (پیام مدیریت) , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۴, صفحه ۳۷-۶۰