1. فریبرز رحیم نیا , علیرضا حدادیان , ایمان دروگر , تاثیر عشق به برند بر قصد خرید بواسطه ی وفاداری به برند , هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، مدیریت و چهارمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی و نوآوریهای باز , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
 2. مرجان کریمی طرقبه , علیرضا حدادیان , آذر کفاش پور , بررسی اثر ابعاد ارزش ویژه برند مواد غذایی بر ترجیح برند با نقش واسط ریسک فیزیکی درک شده و ارزش درک شده برند (مورد مطالعه: مشتریان فست فودهای سطح شهر مشهد) , اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت (سال: 1395 ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۲۷
 3. علیرضا حدادیان , هاشم طالبی , سید سجاد حسینی مقدم , اولویت بندی ابعاد مدیریت دانش بازاریابی در صنعت بیمه با رویکرد ترکیبی ANP-DEMATEL , دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی ، مدیریت وتوسعه اقتصادی , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۵
 4. علیرضا حدادیان , فریبرز رحیم نیا , زهرا رحیمیان فرد , ارایه مدل سنجش اثر تنش زاهای اجتماعی مرتبط با مشتری بر مشتری مداری کارکنان به واسطه فرسودگی عاطفی , دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت ، حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۱
 5. سیده سارا سیدی , علیرضا خوراکیان , علیرضا حدادیان , بررسی اثر تجربه برند بر ایجاد وفاداری به برند با در نظر گرفتن نقش واسط اعتماد به برند (در شعب بانک مهر اقتصاد شهر مشهد) , اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۲۹
 6. علیرضا حدادیان , مسعود منظمی برهانی , مرضیه خلیلی , مهدی زارعی بیدکی , بررسی نقش استراتژی های بازرگانی بر عملکرد شرکت های تولیدی , کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار، اقتصاد و مدیریت , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۶
 7. علیرضا حدادیان , مسعود منظمی برهانی , ابراهیم رحیمی , امید شبان برون , بررسی تاثیر استراتژی های تمرکز و تمایز بر عملکرد با در نظر گرفتن نقش واسط قابلیت های بازاریابی و قابلیتهای تکنولوژی , اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱
 8. امین خوران , مصطفی کریم زاده , علیرضا حدادیان , شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در انتخاب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری توسط مشتریان , اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱
 9. علیرضا پویا , علیرضا حدادیان , نازنین جعفرزاده , شناسایی ابعاد استراتژی های بازاریابی هتل ها و هتل آپارتمانهای شهرستان مشهد , اولین همایش ملی بازاریابی فرصتها چالشها , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۰
 10. آذر کفاش پور , علیرضا حدادیان , محمد رضا حسینی , شیوا خالقی , تاثیر کیفیت خدمات و شرایط عاطفی کارکنان بر رضایت و وفاداری مشتریان بانک ملت , اولین همایش ملی بازاریابی فرصتها وچالشها , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۰
 11. علیرضا حدادیان , بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد بازار به واسطه متغیر خلق ارزش برتر برای مشتری در صنایع غذایی شهرک صنعتی توس مشهد , دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۴
 12. سمیه نوراللهی , آذر کفاش پور , علیرضا حدادیان , بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد بازار به واسطه متغییر خلق ارزش برتر برای مشتری در صنایع غذایی شهرک صنعتی توس مشهد , دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۴
 13. علیرضا حدادیان , یاسر آسمان , حمید تاتاری , بررسی رابطه بین متغیرهای جمعیت شناختی با میزان اهمیت ابعاد کیفیت در خدمات بانکی , چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۲۳